Page 10 - Jälmers Ur
P. 10

Seiko EPSON Shiojiri anläggningen
Nästa steg var tavel-produktionen. Allt görs från grunden med en rå metallbit. Särskilt im- ponerande var framtagandet av index och vis- are. Varje timindex görs för hand. De skärs med diamantskärare och har mellan sju och nio olika facetteringar/ytor som alla poleras, alternativt borstas, beroende på modell, individuellt för hand.
Det  nns också en juvelerarstudio där man job- bar med ädelmetaller som guld och platina samt sätter diamanter.
Shiojiri: diamantskärning av index
Shiojiri Takumi Studion: Urmakare
Noggrannhet, en stadig hand och utmärkt syn lär vara viktiga egenskaper för den som jobbar här. Samma tillvägagångssätt gäller också för visare. Blånering av visare görs genom att en vis- are läggs på ett metallblock som håller tempera- turen 400o C.
Shiojiri: borstning av bandhorn
Personen som sköter detta låter visaren ligga tills den fått rätt, blå nyans. Detta avgörs helt med ögonen. Visaren plockas bort och en ny läggs dit. Det tar ca 2 minuter att blånera en visare.
I Takumi studion sätts quartz (9F) och spring drive (9R) verken ihop, monteras i boetter och får sina länkar, alternativt läderband, monterade för att bli till färdiga Grand Seiko- eller Credor-modeller. Allt görs för hand och alla klockor kontrolleras två gånger innan de genomgår rigorösa tester såsom tryck, vibration, stöt och gångnoggrannhet. Inget lämnas åt slumpen.
Här gör man allt från tillverkning och reglering av urverken till polering (både boetter och verk) samt ihopsättning och slutkontroll.
Sist men inte minst så  ck vi en liten inblick i Micro Artist Studion. Det är här som en liten grupp oer- hört skickliga urmakare jobbar med Seikos abso- luta high-end sortiment som exempelvis Credor Sonnaire, Credor Minute Repeater, Eichi II och den nya Grand Seiko 8-dagars SBGD001.
Artist Studion Credor Sonnaire
Montering av länk på Grand Seiko
10
Jag lämnade Shiojiri med de lugnande gong-gongsljudet från drömklockan Credor Son- naire ringandes i öronen.


   8   9   10   11   12