Page 8 - Jälmers Ur
P. 8

GRAND SEIKO - HANTVERK PÅ
RIKTIGT
SEIKO Instruments Inc. (SII), Morioka fabriken
Stefan Molin har gjort ett besök på Seikos två produktionsanläggningar i Japan, där Grand Seiko-klockorna produceras. Här är hans rapport och bilder.
Morioka fabriken.
Här tillverkas alla Grand Seiko- och Credor-mod- eller med mekaniska urverk (9S). Seiko tillverkar alla delar till klockorna själva, vi pratar hundra pro- cent “in-house”, från boetter ner till minsta skruv i urverken. Innan rundvandringen i fabriken  ck vi en liten duvning i ämnet mekaniska GS. Bland an- nat gicks den interna GS test-standarden igenom (vilken är mer strikt än chronometer-versionen), balansfjädern SPRON 610, huvudfjädern SPRON 510 och användandet av MEMS (MicroElectro- Mechanical Systems), teknologin för tillverkning av mycket precisa, platta, jämna små urverks- delar med låg vikt. Vidare  ck vi lära oss om den speciella poleringstekniken “Zaratsu” som möjlig- gör en snudd på distorsionsfri, blankpolerad yta. Hjärtat i en mekanisk Grand Seiko är ett 9S verk. 9S kalibern  nns i några olika utföranden. Bas- kalibern är 9S65, ett verk med 72h kra reserv, som förutom tid också visar datum.
SEIKO Instruments Inc. (SII) i Morioka, ligger cirka 50 mil norr om Tokyo. Här tillverkas alla mekaniska Grand Seiko. Den andra, där bland annat Grand Seiko’s quartz- och spring drive-baserade klockor produceras, är SEIKO EPSON’s anläggning i Shiojiri knappt 20 mil väster om Tokyo.
Sedan jag upptäckte Grand Seiko så har det varit kärnan i och fokus för mitt klocksamlande. För mig så är GS höjden av japansk klock- tillverkning med en rik historia alltsedan den första chronometer-modellen såg dagens ljus 1960. Under resten av 60-talet växte och blomstrade GS-utbudet med ett antal nya verk, bland an- nat 45 & 61 HI-BEAT, de typiska “Grammar Of Design”-boetterna och VFA (Very Fine Adjust- ment) modellerna.
Mot mitten av sjuttiotalet höll quartzuren på att fullständigt ta över marknaden, och Seiko sluta- de använda namnet “Grand Seiko” 1974.
Till viss del kan man säga att quartzklockorna med texten “Grand Quartz” fyllde det segmen- tet ett tag.
1988 re-introducerades Grand Seiko med ett antal quartz-modeller. Dessa följdes 1993 av en modell, återigen med mekaniskt verk (9S). 2005 släpptes den första GS:en bestyckad med ett Spring Drive- verk. Den som var intresserad av att införska a en Grand Seiko före 2010 var hänvisad till den japanska marknaden. Alltsedan dess så har GS gradvis släppts ut över världen.
Jag var redan innan mitt besök väl medveten om att en Grand Seiko är handgjord, men att med egna ögon få se exakt på vilket sätt och med vilka metoder detta görs, var inget mindre än en dröm som gick i uppfyllelse.
9S85 har samma funktion men är en version med HI-BEAT verk, 5Hz (10 svängningar per sekund), med 55h kra reserv. Båda dessa verk  nns också med GMT-funktion, 9S66 respektive 9S86. Den sis- ta varianten är ett manuellt verk, 9S64. I Morioka görs även 8L35 verket (som bl.a. sitter i Prospex Marinemaster 300), som är baserat på det tidig- are GS-verket 9S55.
Den del av anläggningen, där sammansättnin- gen av alla mekaniska verk till GS, Credor och de Prospexmodeller som använder 8L35 görs, heter Shizukishi Watch Studio. Här sitter ett relativt stort antal mycket skickliga och erfarna urmakare vid specialbyggda och individuellt anpassade ar- betsbänkar i mörkt trä.
Förutom tillverkning av delar till urverken, ihopsättning av verken, slutmontering och  njust- ering, genomgår alla Grand Seiko ett in-house testprogram.
montering av GS Spring Drive kronograf
8


   6   7   8   9   10