Page 7 - Jälmers Ur
P. 7

Grand Seiko har sedan 1960 varit Seikos svar till det schweiziska lyxsegmentet av armbandsur. Klockor- na är polerade för hand och testerna för gån- gavvikelse har strängare krav än de schweiziska testerna utförda av COCS. Seiko har bara de se- naste åren utvecklat globaliseringen av sortimen- tet och produktlinjerna Astron, Presage, Prospex och Premier säljs nu globalt till skillnad från tidig- are. Som ett led i denna globalisering har Seiko fokuserat sin marknadsföring på att framhålla Seikos tillverkning och historik, framförallt har detta märkts utifrån att Seiko de senaste åren har åter- lanserat många modeller från 60 - 70-talet.
Seiko Prospex SLA017
2017 lanserar Seiko en uppdaterad Prospexmod- ell av deras första dykarklocka från 1965, model- len 6217–8000/8001, även kallad 62Mas. Den nya modellen heter SLA017, är limiterad till 2 000 ex- emplar. SLA017 har ett urverk som monteras och justerat för hand, sa rglas samt är designmässigt trogen originalet. Storleken är nu är 39,9mm istäl- let för 38mm som ursprungsmodellen. SLA017 är redan innan den nått återförsäljarna, slutsåld på den nordiska marknaden.
Det har varit ett stort sug e er mindre dykarklock- or från Seiko i klassisk design så det är fullt logiskt att SLA017 blev en fullträ  redan när de första bil- derna började  orera. Som komplement till den limiterade modellen SLA017 lanserar Seiko även två 62Mas-inspirerade dykarklockor vilka är något större, 42,6mm.
Den största och mest e erlängtade lanserin- gen från Grand Seiko är deras första mekaniska dykarklocka vilken kommer med två olika utföran- den. SBGH257 med blå tavla är limiterad till 500 exemplar, medan SBGH255 med svart tavla kom- mer tillhöra standardsortimentet. Båda modeller- na har mekaniska hi-beat urverk och titanboetter med 46,9mm i diameter. Modellerna är vattenre- sistenta till 600 meter, heliumtäta vilket även gör dem till Grand Seikos första professionella dykark- lockor.
CASIO Pro Trek Smart WSD-F210
Casio lanserar två stora nyheter. Casio Pro Trek Smart (Version 2) WSD-F20, vilket är en smartklocka. Modellen är en uppgraderad version av första smartklocka från Casio vilken lanserades 2016. De största uppgraderingarna från förra året är en smidigare boett och full kompabilitet för iOS-tele- foner. Modellen är nischad mot frilu sliv och är vattenresistent, samt har smarta funktioner för tidsinställning, kartor och andra funktioner som är praktiska vid sportaktiviteter som exempelvis klättring. Den andra stora nyheten från Casio är ett nytt system för synkronisering och inställning- ar, ”Three-way time sync”, vilket kombinerar radio- synkronisering, GPS och blåtandsuppkoppling till telefon. Blåtandsuppkoppling möjliggör dubbel- riktad kommunikation mellan klockan och tele- fonen, vilket medför bland annat att inställning- ar i telefonen kan överföras till klockan. Tekniken implementeras hos bland annat nya G-Shock Gravitymaster GPW2000-1A och G-Shock MR-G MRGG2000HT-1A. Dessa lanseringar är logiska föl- jder av de lyckade modellerna från de senaste åren då G-Shock-modellerna fått en helt ny gen- eration bättre, större och dyrare modeller, exem- pelvis G-Shock Mudmaster.


   5   6   7   8   9