Page 20 - Jälmers Ur
P. 20

Bred svensk satsning på smart
klocka Av Jesper Ohlsson
I början av året bjöd svenska Anima på en för- smak av sin kollektion smarta klockor på Story Hotel i Malmö. Det var en ovanligt stor satsning, både med tanke på kollektionens bredd – hela 24 olika modeller – men också för att Anima är svenskt, till stor del bestående av folk från Sony-Ericsson, och dessutom uppbackat med generöst kapital från Kina.
“Kronaby” kallas kollektionen, och som koncept satsar man på lätthanterliga funktioner, modern design, och en batteritid på upp till två år. Tanken är att låta mobiltelefonen dra det tunga lasset, medan klockorna i sig är utrustade med enkla sensorer och elektronik som är robusta nog att fungera långt in i framtiden. Just långsiktigt tänk- ande var ett återkommande tema när Anima själva berättade om sitt projekt:
–Vi vill jobba med design som är inbjudande, som gör att folk känner att de direkt kan hoppa in och använda funktionerna”, förklarade Thomas Sandelius, delgrundare och produktansvarig på Kronaby.
–Det är väldigt lätt att man skenar iväg med massa idéer och funktioner, och så mister man
användarens perspektiv. Vad vi vill satsa på just nu är en klocka med bra, stabil grund, som är framtidssäker. Vi kommer jobba mycket på mjuk- varu-sidan och göra vår app bättre, men vi har som mål att inte röra allt för mycket bland de komponenter som  nns inuti klockan.
–På så vis behöver kunden inte känna att deras klocka är teknologiskt omodern, eller obrukbar, e er bara några år. Klockan kommunicerar med mobilen via bluetooth, och det är ett gediget pro- tokoll som kommer  nnas kvar under väldigt lång tid framöver. Våra urverksdelar är också välkända och har en standard, dels för att kunna hålla ett sansat pris, men också för att vi tänker långsiktigt med vår design.
Estetisk design har också fått stå i fokus när man satte ihop Kronaby, och det syns. Smarta klockor be nner sig just nu i en osäker framtid, och de  esta märken som vill satsa, väljer o a att släppa en enda modell för att känna av om det  nns in- tresse på marknaden. Att man som Kronaby kom- mer ut med 24 olika modeller – och som täcker så många olika utseenden och smaker – är de nitivt väldigt ovanligt.
20
–Vi kände att det inte gick att komma ut med en


   18   19   20   21   22