Page 2 - Højdepunkter 2021 fællesskabet Tirsdagsskoven
P. 2

   Fællesskabet Torsvang
 En landsby i byen En bydel i Hillerød
 Torsvang er i dag en bydel i Hillerød tæt forbundet med Hillerød centrum, Frederiksborg Slot og Nationalparken Nordsjælland gennem bydelen Frederiksbro med adgang gennem tunnelen under Roskildevej og Frederiksbroen over Herredsvejen.
Her ligger 34 ejendomme rundt om Tirsdagsskoven med vejene Odinsvej, Thorsvang, Baldersvej og Frejasvej. Opkaldt efter de gamle nordiske guder. Dertil Rønnevangsalle 1,3 og 4 samt Tirsdagsvænget 24. En samling smukke ejendomme og en enkelt autoforhandler.
Christine Wennerberg og Steen Clausen udgav i 2021 bogen “Torsvang - En landsby i byen”. Den kan købes hos Steen på Baldersvej 7 eller læses her som ebog.
Forud for bogen interviewede vi mange nuværende og tidligere beboere. Undersøgte historiske kilder og udarbejdede et grundlag for vores beskrivelse. Det findes i et arkiv hos Steen.
   Højdepunkter 2021
  Ejendommen Thorsvang 5 er nu nedrevet. Ny ejendom forventes opført i 2022.
  Med hornmusik og festivitas blev Banestiens tunnel genåbnet i juli til stor glæde for beboerne i Torsvang og andre fra Hillerød vest.
  Julegaven fra Frederiksbro var åbningen af Frederiksbroen over Herredsvejen. Nu sikker cykel og gang til Løngangsgade. Senere håber vi på stiforbindelsen langs Slotsmøllegrøften ved Munkeengen til Slotskroen.

   1   2   3   4   5