Page 101 - LCW LIFE | KASIM 2019
P. 101

Serenad | Zülfü Livaneli
Her şey, 2001 yılının şubat ayında soğuk bir gün, Istanbul Üni- versitesi’nde Halkla Ilişkiler görevini yürüten Maya Duran’ın (36) ABD’den gelen Alman asıllı Profesör Maximilian Wagner’i (87) karşılamasıyla başlar.
1930’lu yıllarda Istanbul Üniversitesi’nde hocalık yap- mış olan profesörün isteği üzerine, Maya bir gün onu Şile’ye götürür. Böylece, katları yavaş yavaş açılan do- kunaklı bir aşk hikâyesine karışmakla kalmaz, dünya ta- rihine ve kendi ailesine ilişkin birtakım sırları da öğrenir.
Serenad, 60 yıldır süren bir aşkı ele alırken, ister her- kesin bildiği Yahudi Soykırımı olsun isterse çok az kimsenin bildiği Mavi Alay, bütün siyasi sorunlarda asıl harcananın, gürültüye gidenin hep insan olduğu ger- çeğini de göz önüne seriyor.
Okurunu sımsıkı kavrayan Serenad’ da Zülfü Livaneli’nin roman- cılığının en temel niteliklerinden biri yine başrolde: Iç içe geçmiş, kaynaşmış kişisel ve toplumsal tarihlerin kusursuz dengesi.
Oyun | Ted Dekker
Gizemin ustası olarak tanımlanan Dekker, bu kitabında korkunç bir fırtınanın içinde başlayan olayların birbiri ardına gelişmesiyle bir hesaplaşmanın doruk noktasına ulaşıyor.
Red isimli katil intikam peşinde, yarım kalan bir hesap- laşmanın kapanması için kasabadadır. Olaylara karışan FBI’ın açıklamadığı bir gizem, kasabada kalmak zorun- da kalan eski bir tarikat üyesi genç bir kadın, geçmişle- rinde yaşadıkları olayları saklamaya çalışan iki kardeşle olaylar içinden çıkılmaz hal almaktadır.
Şimdi fırtınanın gizlediği bu topraklarda bu hortum-
lardan daha uğursuz bir gerçek vardır: Adı Red olan
intikam peşindeki bir katil, yarım kalmış hesabını ka-
patmak için kasabaya gelmiştir. Ama FBI’ın açıklama-
ya pek hevesli olmadığı bir gizem hem Red’in hem de Summerville’in teninin arkasında saklıdır. Küçük bir kasabayı yok etmekten çok daha fazlasına sebep olabilecek bir gizem.
Eski bir tarikat üyesi olan Wendy Davidson, annesini ziyaret et- mek için çıktığı yolda, dört yabancıyla birlikte olayların tam orta- sına düşmüştür. Aralarından biri sıradaki kurban olabilir...
The Hundred | Kass Morgan
Onlar yalancı, onlar hırsız, onlar asi, onlar kahraman, onlar in- sanlığın kaderini belirleyecek 100 genç...
Yaşanan nükleer felaket dünyanın sonunu getirmiş, bu büyük felaketten sağ kurtulan insanlar 300 yıl bo- yunca Dünya’nın yörüngesindeki bir uzay gemisinde varlıklarını sürdürmüştür. Tükenmeye yüz tutan kay- naklarla koloniyi ayakta tutmaya çalışan yöneticiler, nüfusu kontrol altında tutmak için en sert tedbirleri almakta, hafif suçlar için bile idam cezası uygulan- maktadır. Öyle ki çocuk suçlular on sekiz yaşına gel- diklerinde idam edilmektedir. Ama ölümlerini bekle- yen bu gençlerin artık çok önemli bir görevi vardır. Gözden çıkarılmış genç suçlulardan oluşan 100 kişilik bir ekip, geçen zaman içinde yerleşime hazır hale ge- lip gelmediğini test etmek için Dünya’ya gönderile- cektir. Koloninin geleceği, onların elindedir.
100 ekibi farklılıklarını, geçmiş hesaplaşmalarını bir kenara bırakıp birleşmeli ve bilinmezlerle dolu Dünya’da hayatta kalmaya çalış- malıdır. Ama ihanetler, sırlar, henüz bitmemiş ve yeni başlayan aşk- lar gün yüzüne çıktıkça bir arada kalmaları gittikçe zorlaşacaktır.
Serenad | Zülfü Livaneli
Everything began when Maya Duran (36 years old) that works in public relations department at Istanbul University welcomes Max- imilian Wagner (87 years old), an elderly German-born that comes
from the USA, on a cold day of September, in 2001.
At the request of the professor, who taught at Istan- bul University in the 1930s, Maya takes him to Şile one day. Thus, they get involved in a touching love story and learn some secrets about world history and their own family.
While Serenad deals with a love that has been going on for 60 years, whether it is the Holocaust that ev- eryone knows or the very few people know, Mavi Alay also reveals the fact that the main expenditure in all political problems is always human.
One of the most important qualities of Zülfü Livaneli’s novelism in Serenad, which grasps his readers, is also prominent in this book: The perfect balance of intertwined personal and social histories.
Skin | Ted Dekker
Described as the master of mystery, Dekker reaches the peak point of a revenge in this book with the succession of events that begin in a terrible storm.
A vindictive killer known as Red is in the town for the final revenge. But there is an enigma surrounding Red that the FBI is unwilling to admit. She’s a recovering cult survivor who takes refuge in the town and with two sis- ters trying to hide their pasts, everything is messed up.
Now there is a more ominous truth in these lands, hid- den by the storm: A vindictive killer known as Red is in the town for the final revenge.
But there is an enigma surrounding Red that the FBI is
unwilling to admit and that haunts Red and Summer- ville. Secrets that will destroy far more than one small town.
Wendy Davidson is caught in the middle. She’s a recovering cult survivor who takes refuge in the town, on her way to visit her mother. She is in the middle of everything with four strangers. Any of whom could be the next victim...
The Hundred | Kass Morgan
They are liars, thieves, rebels, they are heroes. They are hun- dred young people that will define the destiny of humankind.
The nuclear catastrophe has brought the world to an end, and survivors of this catastrophe survived for 300 years on a spaceship around the Earth. Managers who try to keep the colony alive with the resources that are going to be exhausted, take the harshest measures to keep the population under control, and even death penalty is imposed. So much so that juve- nile offenders are executed when they reach the age of eighteen. But these young people that are waiting for their deaths now have a very important task. A team of 100 young delinquents, considered expend- able by society, are being sent on dangerous mission to test if the Earth is ready for establishing a settle- ment. The future of the colony is in their hands.
The team must put aside their differences, the past and unite and try to survive on a world full of unknowns. But betrayals, secrets, yet unfinished and new love will emerge, and it will be harder to stay together.
   99   99   100   101   102   103