Page 100 - LCW LIFE | KASIM 2019
P. 100

kitap - book
       Sefiller | Victor Hugo
Bir dönem romanı olan Sefiller, Victor Hugo’nun herkes tarafın- dan bilinen, filmlere ve müzikallere konu olan, yazıldığı dönem- den bu yana büyük bir satış başarısı yakalayan en önemli eseridir. Fransız ve dünya edebiyatının başyapıtı sayılan roman, 1862’de yayınlanmış olmasına rağmen o günden bu yana hâlâ
en çok okunan kitaplar arasında ilk sıradadır. 1800’lü yıllardaki Fransız halkının durumunu oldukça iyi göz- lemleyen yazar bizlere o yılları, halkın içinde bulun- duğu yoksulluk ve sefilliği başarılı bir şekilde aktarır. Fransa tarihi ve toplum yaşamının güzel bir harmanı olan roman, ülkemizde de MEB’in “100 Temel Eser” olarak belirlediği okuma listelerinde yer almaktadır.
Sefiller romanı, Jean Valjean karakteri üzerinden ön-
celeri kötü bir adam olan kürek mahkumunun iyi bir
adama dönüşme hikayesini konu ediyor. On dokuz
yıl kürek mahkumluğu yapan Jean Valjean, hapisten
çıktıktan sonra eski yaşamına dönmemek üzere ne
kadar çabalasa da toplum tarafından dışlanıyor ve
zorlu zamanlar geçiriyor. Ona tek iyi davranan ve evi-
nin kapılarını açan psikopos oluyor. Fakat karakterimiz
ne yazık ki psikoposun gümüş yemek takımlarını çalmak gibi bir gaflete düşüyor. Buna rağmen polisin elinden onu kurtaran psiko- pos, ona bir de gümüş şamdan hediye ederek Valjean’in hayatını değiştiriyor.
O günden sonra iyi bir insan olmaya karar veren Valjean’i neler bekliyor? Valjean bu amacına ulaşabiliyor mu? Tüm bunların ce- vabını ve Valjean’in yaşadıklarını merak ediyorsanız Sefiller’i mut- laka okumanızı tavsiye ediyoruz! Yazar bu romanının üzerinde 14 yıl boyunca çalışmıştır.
Taht Oyunları | George R.R. Martin
Yazların on yıllar, kışların bir insan ömrü sürebildiği diyarda, dehşetli ve soğuk zamanlar yaklaşmaktadır. Kışyarı’nın kuze- yindeki buzul topraklarda, Yedi Krallık’ı koruyan Sur’un ötesinde tehditkâr doğaüstü güçler toplanmaktadır. Savaşın
tam ortasında, doğdukları topraklar kadar sert, bo- yun eğmez Starklar vardır. Acımasız soğuğun hüküm sürdüğü kuzeyden, uzak güneydeki sıcak zevk yur- duna uzanan, leydiler, lordlar, savaşçılar, büyücüler ve katillerle dolu öykü, korkunç kehanetlerin işaret ettiği bir devirde başlamaktadır. Komplo, traje- di, ihanet, zafer ve dehşet dolu olayların ortasında Starklar’ın, dostlarının ve düşmanlarının kaderi bıçak sırtındadır. Hedef, en ölümcül savaş olan taht oyu- nunda muzaffer olmaktır.
George R. R. Martin türünün sınırlarını zorladığı
Taht Oyunları ile bir şaheser ortaya koyuyor. Dün-
yanın dört bir yanındaki fantastik edebiyat okurlarını
kesinlikle memnun edecek epik serinin ilk cildi gizem, entrika, aşk ve macera dolu sayfalarıyla büyülüyor.
  98
KASIM
KİTAPL ARI
BOOKS OF NOVEMBER
Les Misérables | Victor Hugo
Les Misérables, a novel of a period, is the most important work of Victor Hugo, and it has been adapted into movies and musi- cals and it has been sold immensely since the day it was writ- ten. The novel, considered to be the masterpiece of French and
world literature, is still one of the most widely read books ever since it was published in 1862. The writer, who observes the French people in the 1800s, tells us about the poverty and misery of the people. The nov- el, which combines the French history and social life, is included in the reading lists of “100 Basic Novels” pub- lished by the Ministry of National Education.
Les Misérables is based on the character of Jean Valjean, and tells the story of the ex-convict and his struggle to become a good man. Jean Valjean is a convict recently released from prison after 19 years. Although he struggles to return to his old life, the so- ciety doesn’t accept him. Only the priest welcomes him with kindness. But unfortunately, our protag-
onist steals the silverware of the priest. Nevertheless, the priest, who saves him from the police, changed his life by giving him a silver candlestick as a gift.
What happens to Jean Valjean that wants to live for good? Can Valjean achieve this target? If you are curious about the answer and Valjean’s experiences, we recommend you to read Les Misérables ! The author has worked on this novel for 14 years.
Game of Thrones | George R.R. Martin
In a land where summers can last decades and winters a lifetime, trouble is brewing. The cold is returning, and in the frozen wastes to the north of Winterfell, sinister and supernatural forces are
massing beyond the kingdom’s protective Wall. At the center of the conflict lie the Starks of Winterfell, a family as harsh and unyielding as the land they were born to. Sweeping from a land of brutal cold to a dis- tant summertime kingdom of epicurean plenty, here is a tale of lords and ladies, soldiers and sorcerers, assassins and bastards, who come together in a time of grim omens. Amid plots and counterplots, tragedy and betrayal, victory and terror, the fate of the Starks, their allies, and their enemies hangs perilously in the balance, as each endeavors to win that deadliest of conflicts: the game of thrones.
George R.R. Martin creates a masterpiece with the Game of Thrones, which pushes the limits of its genre. In the first volume of the epic series; magic,
mystery, intrigue, romance, and adventure fill these pages and transport us to a world unlike any we have ever experienced.
 


   98   99   100   101   102