Page 98 - LCW LIFE | KASIM 2019
P. 98

ajanda- diary
TIYATRO | THEATER
23. Istanbul Tiyatro Festivali
13 Kasım-1 Aralık
Istanbul Tiyatro Festivali kapsamında Rus Edebiyatı’nın mihenk taşı Alexandr Puşkin’in en önemli eserlerinden Yevgeni Onegin, adı Rus tarihine geçen köklü tiyatrosu Vakhtangov’un yetenekli oyuncuları ve Litvanyalı yıldız yönetmen Rimas Tuminas’ın rejisiyle sahneleniyor. Festi- valde ayrıca IO, Tarihe Not Düşmek, Dünyanın Ortasında Bir Yer, Ver, Parayı, Kadar, Barakalar ve Saraylar, Her Yol Kuzeye Çıkar ve daha onlarca oyunu görebilirsiniz.
SERGI | EXHIBITION
23. Istanbul Theater Festival
13 November-1 December
Eugene Onegin, one of the most important works of Al- exander Pushkin, the touchstone of Russian literature in Istanbul Theater Festival, is staged by the talented ac- tors of Vakhtangov, the well-known theater of Russia and directed by Rimas Tuminas, the Lithuanian star director. In the festival, you can also see many plays such as IO, Taking Stock, Somewhere in the Middle of the World, Ver Parayı, Kadar, Shacks and Palaces, Every Direction is North and many other plays.
   23. ISTANBUL TIYATRO FESTIVALI
13 KASIM -
1 ARALIK 2019
 Oyuklar ve Höyükler: Göbekli Tepe’ye Bir Bakış
17 Eylül 2019-15 Ocak 2020
Oyuklar ve Höyükler: Göbekli Tepe’ye Bir Bakış’, Sinem Diş- li’nin 2007’den beri Göbekli Tepe ve çevresinde yürüttüğü çalışmalarına yer veriyor. Dişli’nin Yapı Kredi Bomontiada’da- ki sergisine paralel olarak, Ara Güler’in Göbekli Tepe’de çek- tiği fotoğraflar da Ara Güler Müzesi’nde sergileniyor.
Hollows and Mounds: A Take on Göbekli Tepe
17 September 2019-15 January 2020
“Hollows and Mounds: A Take on Göbekli Tepe” includes Sinem Dişli’s works since 2007 in and around Göbekli Tepe. Parallel to Dişli’s exhibition at Yapı Kredi Bomontia- da, photographs taken by Ara Güler at Göbekli Tepe are also exhibited at the Ara Güler Museum.
96
    96   97   98   99   100