Page 80 - LCW LIFE | KASIM 2019
P. 80

bizden haberler - news
2019/1. Dönem Mağaza Görsel Düzenleme Yetkilisi
Yetiştirme Programı Başladı
2019’S 1ST PERIOD RETAIL VISUAL MERCHANDISER TRAINING PROGRAM STARTED
  Mağazacılık Eğitim ve Gelişim Müdürlüğü
2019/1. Dönem Mağaza Görsel Düzenleme Yetkilisi Ye- tiştirme Programı 30 Eylül-4 Ekim 2019 tarihleri arasında sınıf eğitimleri ile başladı.
Programa katılan 21 aday, bir aylık eğitim süreci boyunca e-öğrenme ve işbaşı eğitimleri ile davranışsal ve mesle- ki açıdan desteklenecek olup, bir ayın sonunda başarılı olanlar, 2 Kasım itibari ile MGDY olarak atama almaya hak kazanabilecekler. Eğitim programının katılımcılara faydalı olmasını dileriz.
2019’s 1st Period Retail Visual Merchandiser Training Program started between 30 September and 4 October 2019 with classroom trainings.
The 21 candidates participating in the program will be supported behaviorally and professionally through e-learning and on-the-job trainings during the one- month training period. The successful employees will be entitled to be assigned as Store Visual Merchandiser as of 2st of October.
Mağaza Ticari Ürün Sorumlusu 2019/3. Dönem Grubu 3. Sınıf Içi Eğitimleri için Şirket Merkezindeydiler RETAIL COMMERCIAL PRODUCT SPECIALISTS WERE AT THE HEADQUARTERS FOR 3RD PERIOD OF 2019’S IN-CLASS TRAININGS
 8 Temmuz 2019 tarihinde başlayan ve 5 ay sürecek olan eğitim programının sonuna yaklaşan Mağaza Ticari Ürün Sorumluları, 3. sınıf içi eğitimleri için 30 Eylül-4 Ekim 2019 tarihleri arasında şirket merkezindeydiler.
Programda yer alan eğitimler ve eğitmenlerimiz aşağıda yer almaktadır:
Beden Dili: Oğuz Benlioğlu
Temel Ürün ve Kumaş Bilgisi: Ibrahim Güneş (Mesleki Uzmanlık Geliştirme Müdürü)
Eleştirel Düşünme Yöntemleri: Dr. Ulaş Özcan
Iletişim Eğitimi: Ferda Seçkin (Al Eğitim ve Gelişim Uzmanı) Store Merchandiser ve Mağaza Ticari Ürün Müdürleri
ile işbaşı çalışma.
Eğitim programının katılımcılara faydalı olmasını dileriz.
Retail Commercial Product Specialists that started train- ing on 8 July 2019 and are nearly end of the training that will last 5 months, visited the headquarters between 30 September and 4 October 2019 for the in-class trainings.
The trainings and trainers in the program are listed below:
Body Language: Oğuz Benlioğlu
Basic Product and Fabric Information: Ibrahim Güneş (Professional Expertise Development Manager)
Critical Thinking Methods: Dr. Ulaş Özcan
Communication Training: Ferda Seçkin (Al Training and Development Specialist)
On-the-job working with Store Merchandiser and Store Commercial Product Managers.
We wish the training program to be beneficial to the par- ticipants.
78
    78   79   80   81   82