Page 78 - LCW LIFE | KASIM 2019
P. 78

bizden haberler - news
 Mağazacılık Eğitim ve Gelişim Müdürlüğü
2019 4. ve 5. Dönem Mağaza Ticari Ürün Sorumlusu
Eğitim Programı Başladı
2019’S 4TH AND 5TH PERIOD OF RETAIL COMMERCIAL PRODUCT SPECIALIST TRAINING PROGRAM HAS BEEN INITIATED
 Mağaza Ticari Ürün Sorumluları yetiştirmeyi amaçlayan 4. Dönem (Iç Aday) ve 5. Dönem (Dış Aday) eğitim prog- ramı 9 Eylül 2019’da başladı.
Ilk gün Ticari Ürün Direktörlerimiz Aylin Arslan ve Meh- met Şahin ile Mağazacılık Insan Kaynakları Direktörümüz Gökhan Denizhan ve Bölge Müdürümüz Kenan Düzgün ile bir araya geldiler.
4. Dönem Eğitim Programı aşağıdaki eğitimlerle ilk sınıf içi eğitim programını tamamladı:
Temel Planlama Döngüsü: Aykut Akkın (Merchandise Planner)
Stok Option Uygulamaları: Enes Oygen (Store Merchandising Müdürü)
Range Analizi Uygulamaları: Mehmet Barış Kaleoğlu (Uluslararası Store Merchandising Müdürü)
Veli Can Uludağ (Merchandise Planner)
Görsel Mağazacılığın Satışa ve Algıya Etkisi: Tolga
Kahraman (Görsel Eğitim Uzmanı)
Görsel Mağazacılığın Satışa ve Algıya Etkisi Mağaza
Uygulaması: Ünsal Gül (Bölge Görsel Düzenleme Sorumlusu)
5. Dönem Eğitim Programı ise ikinci günlerinde Bölge Görsel Düzenleme Sorumlularımız tarafından “Görsel Mağazacılığın Satışa ve Algıya Etkisi” eğitimini almalarının ardından yine mağazada görsel düzenleme uygulama ça- lışmaları yaparak ilk haftalarını tamamladı.
Adaylar mağazadaki staj süreçlerine başladılar. Yeni kari- yerlerinde başarılar dileriz.
The 4th (Internal Candidate) and 5th (External Candi- date) Period of Retail Commercial Product Specialist Training has been initiated on 9 September 2019.
On the first day, the trainees came together with Com- mercial Product Directors Aylin Arslan and Mehmet Şahin and Retail Human Resources Director Gökhan Denizhan and Regional Manager Kenan Düzgün.
The 4th period of Training Program completed the first in-class training program with the following trainings:
Basic Planning Cycle: Aykut Akkın (Merchandise Planner)
Stock Option Practices: Enes Oygen (Store Merchandising Manager)
Range Analysis Practices: Mehmet Barış Kaleoğlu (International Store Merchandising Manager)
Veli Can Uludağ (Merchandise Planner)
The Effect of Visual Merchandising on Sales and Perception: Tolga Kahraman (Visual Education Specialist)
The Effect of Visual Merchandising on Sales and Perception Retail Practice: Ünsal Gül (Regional Visual Arrangement Specialist)
In the second day of the 5th Period of Training Program, our Regional Merchandising Specialists delivered the “The Effect of Visual Merchandising on Sales and Per- ception” training and the first week has been completed by applying visual merchandising practices in the store.
Candidates started their internship in the store. We wish our colleagues success in their new career.
76
 
   76   77   78   79   80