Page 76 - LCW LIFE | KASIM 2019
P. 76

bizden haberler - news
Acil Durum Müdahale Ekibi Üyelerimizin Eylül-Aralık 2019 Dönemi Eğitimleri Devam Ediyor SEPTEMBER-DECEMBER 2019 TRAININGS OF OUR EMERGENCY RESPONSE TEAM CONTINUE
  Kurumsal Akademi
AKUT iş birliği ile Acil Durum Müdahale Ekibi üyelerimizin olası yangın, sel, deprem, ani hastalanma ya da yaralan- ma durumlarına müdahale etme ve gerektiğinde temel yaşam desteği sağlayabilme bilgi ve becerilerini kazana- bilmeleri amacıyla “Acil Durum Müdahale Ekibi Eğitimleri” düzenlenmiştir.
Eğitim planlamalarımız kapsamında Acil Durum Müda- hale Ekibi üyelerimiz, zorunlu olan Temel Yangın Eğitimi, Temel Ilk Yardım Eğitimi, Hafif Arama Kurtarma Eğitimi’ni almaktadır.
Çalışanlarımıza bu alanda farkındalık uyandırarak olası bir afet ve acil durum öncesi, esnası ve sonrasında yapılması gereken işlem adımları aktarılmaktadır.
“Emergency Response Team Trainings” were organized with the cooperation of AKUT in order for our Emergen- cy Response Team members to gain the knowledge and skills to intervene in case of possible fire, flood, earth- quake, sudden illness or injury and provide basic life sup- port when necessary.
Within the scope of our training plans, our Emergency Response Team members receive Basic Fire Training, Basic First Aid Training and Light Search and Rescue Training, which are mandatory.
By raising awareness in this field, our employees are in- formed about the steps to be taken before, during and after a possible disaster and emergency.
74
 
   74   75   76   77   78