Page 77 - LCW LIFE | KASIM 2019
P. 77

 Kurumsal Akademi
Şirket Içi Türkçe Eğitimi
2. Dönemi ile Devam Ediyor
IN-COMPANY TURKISH TRAINING CONTINUES WITH THE SECOND PERIOD
 Expat çalışanlarımızın taleplerine istinaden yeniden dü- zenlenen Şirket Içi Türkçe Eğitimlerinin 2. dönemi başladı.
Bir kuru 60 saat sürecek bu programla, katılımcıların Türk- çe’yi, iç ve dış müşteri iletişimlerini verimli hâle getirecek şekilde kullanmaları amaçlanmaktadır.
Talep olması durumunda eğitimin yeni kur ve katılımcılar- la devam etmesi planlanmaktadır.
The second period of the in-company Turkish trainings, which were reorganized in line with the demands of our Expat employees, began.
This program, which will last for 60 hours per a level of course, is intended for the participants to use Turkish in a way that makes internal and external customer commu- nications efficient.
In case of demand, the training is planned to continue with new levels and participants.
75
   75   76   77   78   79