Page 74 - LCW LIFE | KASIM 2019
P. 74

bizden haberler - news
Gelişim ve Performans Sistemi’nin(GPS)
Pilot Faz Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor
PILOT PHASE OF DEVELOPMENT AND PERFORMANCE SYSTEM (GPS) WORKS CONTINUE AT ALL SPEED
  Kurumsal Akademi
Tüm şirket yöneticilerine Gelişim ve Performans Siste- mi’nin KPI ve Hedef Belirleme ögelerinin aktarıldığı ve beklentilerin paylaşıldığı Alfa Test KPI ve Hedef Belirleme Kick-Off Toplantıları eylül ayında gerçekleşti.
Pilot faz aşamasında 4 departmana danışmanlık desteği veren HRBP’lerimiz ve Yıl Sonu Performans Değerlen- dirme Komitesi’nde yer alacak üst düzey yöneticilerimiz pilot fazdaki güncellemeler ve süreçteki rol ve sorumlu- lukları ile ilgili 1/2 günlük bir eğitim daha aldılar.
Bu büyük projeye destek veren GPS Iç Eğitmen sayısı da arttı ve HRBP’lerin GPS eğitmeni olabilmeleri için aldıkları 4 günlük eğitimle süreçte akredite olmaları sağlandı. Pilot fazdaki öğrenmeler ile süreçte revize edilen alanlar hakkın- da hem iç eğitmenler hem de pilot faz ekipleri kasım ayında planlanan güncellenme eğitimleri ile desteklenecek.
Proje kapsamında 4 departmandan seçilen ekibin pilot faz çalışmaları 21 Ekim’de tamamlandı. Pilot faz sonrası Gelişim ve Performans Sistemi’nin tüm şirkete yayılımını sağlayacak hem sistem bilgilendirme seminerleri hem de online eğitim çalışmaları devam ediyor. Yönetici/çalışan ayrımı olmaksızın GPS Yayılım Eğitimlerini kasım ayında şirket çalışanları ile buluşturmayı hedefliyoruz.
Alfa Test KPI and Goal Setting Kick-Off Meetings were held in September, where KPI and Goal Setting elements of the Development and Performance System were communicated to all company executives and expecta- tions were shared.
Our HRBPs (Human Resources Business Partner) that provided consultancy support to 4 departments in the pilot phase and senior managers to be included in the End-of-Year Performance Evaluation Committee re- ceived another 1/2 day training on the pilot phase up- dates and their roles and responsibilities in the process.
The number of GPS Internal Trainers supporting this large project has also increased, and HRBPs have been accredited through the 4-day training they received to become GPS instructors. Both the internal trainers and the pilot phase teams will be supported with the update trainings planned in November on the pilot phase train- ing and the areas revised in the process.
The pilot phase of the project for the team selected from 4 departments was completed on 21 October. After the pilot phase, both system information seminars and on- line training activities will continue, which will enable the Company to spread the Development and Performance System to the whole company. We aim to introduce the GPS Expansion Trainings to the employees of the com- pany in November without any distinction between the managers and the employees.
72
 
   72   73   74   75   76