Page 19 - LCW LIFE | OCAK 2020
P. 19

 Mevsimsel renk analizinin renkleri, kişiliğinizle veya vücut şeklinizle eşleşmez. Aksine cildinizin, gözle- rinizin ve saçınızın doğal renginin belirli yönlerine bakar ve kusurlarını, lekelerin görünümünü azaltan ve tüm doğal güzelliğinizi ortaya çıkaran, gözlerini- zin rengini vurgulayan belirli renklere sahip olanlara eşlenir ve saçınız, cildiniz uyumlu hâle gelir.
Başka bir deyişle; sizi hangi renklerin soldurduğunu, hangilerinin canlandırdığını gösterir. Hangi renklerin sizi canlı göstereceğini öğrenmenin harika bir yolu var, mevsimsel renk analizi! Sezonun önerilen renk- lerine bağlı olarak, kesinlikle iyi görünmenizi sağla- yacak kişisel renk paletinizi oluşturabilirsiniz. Başını- za mutlaka gelmiştir, siz kendinizin çok iyi olduğunu düşünürken, biri size “Neyin var, iyi misin bugün, biraz solgun görünüyorsun” der. Oysa ki her şey yo- lundadır, sadece üzerinizdeki size uygun olmayan renk tonu ışığınızı çalmıştır!
The colors of seasonal color analysis do not match your personality or body shape. On the contrary, it looks at certain aspects of the natural color of your skin, eyes and hair, and your characteristics are matched to the certain colors that reduce the effect of imperfections, blemish and reveal all your natural beauty, highlighting the color of your eyes, and your hair becomes harmonious with your skin.
In other words; this analysis shows you which colors decolorize your skin while the others revive. There’s a great way to find out which colors will make you look alive, seasonal color analysis! Depending on the rec- ommended colors of the season, you can create your personal color palette that will certainly make you look good. It must have happened to you, while you think yourself to be very good, someone asks “what’s wrong with you, are you okay today?” and says that you look a little pale. But everything is fine, only the color tone that is not suitable for you has stolen your light!
17


   17   18   19   20   21