Page 49 - LCW LIFE | OCAK 2020
P. 49

Uzun süreli flört dönemi sonrasında yuvalarını kurmuş olan arkadaşımın bu sözü beni çok üzdü. Aslında başta her şey harikaydı. Sanki birbirleri için yaratılmışlardı. Ne oldu da bu duruma geldiler diye düşündüm.
Açıkçası ne kadar çabalasalar da olmadı. Devam ettire- mediler. Daha evliliklerinin birinci yılını henüz tamamla- mışlardı. Boşandılar...
Türkiye’de boşanma üzerine yapılan araştırmalarda bo- şanmaların yaklaşık yüzde 40’ının ilk 5 yıl içerisinde ger- çekleştiğini görüyoruz.
Bunun birçok nedeni olabilir tabii ki ancak ilk 5 yılın birbirin- den farklı iki karakterin uyum sağlama süreci olduğunu ifade edebiliriz. Çevremdeki birçok çift genellikle bu 5 yıl içerisin- de alışma problemleri yaşadılar. Her ne kadar çok uyumluyuz desek de bambaşka özelliklere sahip benzersiz insanlarız. Tabii aynı tencerede kaynamak da kolay olmuyor.
Bence evlilik ve hayatla ilgili yanlış beklentiler içerisindeyiz. Hayatı ve evliliği bir romantik komedi tadında yaşayacağımı- zı varsayıyoruz. Ancak işler hiç de filmlerdeki gibi olmuyor.
En temeldeki hatalı düşünce ise evliliğin tek bir çizgide gideceğini sanmamızdan kaynaklı. Sanıyoruz ki hep mut- lu olacağız. Ancak hayat tıpkı dalgalı bir deniz gibi. Bazen yukarıda bazen de aşağıda olabiliriz. Bunu bilmeli ve buna hazır olmalıyız.
After a long period of flirting, he was married. I was very sad to hear this news. In fact everything was great at first. It was as if they were created for each other. I won- dered what happened and it ended like this.
Obviously, no matter how hard they tried, they didn’t work this out. Their marriage didn’t last. They had just completed their first year of marriage. They got divorced.
In the researches conducted about the divorces in Tur- key, we observe that 40% of them occur in the first 5 years of the marriage.
There can be many reasons for this, of course, but we can say that the first 5 years are the adaptation process of two different characters. Many couples around me often have had problems getting used to in these 5 years. Al- though we think that we are very harmonious, we are all unique. Of course it is not easy to get along.
I think we have the wrong expectations about marriage and life. We assume that we will live life and marriage as if we are experiencing a romantic comedy. But the things in real life are different.
The most fundamental mistake is that we think that marriage will follow a single line. We think we’ll always be happy. But life is like the wavy sea. Sometimes we are happy, sometimes we are not. We need to know this and be ready for it.
 47


   47   48   49   50   51