Page 77 - LCW LIFE | OCAK 2020
P. 77

Zerafet Değil Zarafet | Ayça Kuru
Zerafet Değil Zarafet | Ayça Kuru
Zarafet; güçlü, zarif bir Hanımefendi, güçlü ve asil bir Beyefendi demekti aslında... Hanımefendi ve Beyefendi kelimesi cinsiyet belirtirken aynı zamanda saygılı, oturaklı anlamını da taşımak- taydı... İşte aranılan buydu... Cinsiyet fark etmeksizin
asil, güçlü, oturaklı, hak-hukuk bilen, okumasını-yaz- masını, konuşmasını-susmasını, oturmasını-kalkma- sını, yemesini-içmesini kısacası adap kurallarını bilen kendini geliştiren, öğrenen, öğreten, gelişen mucize demekti.
Her insan Dünya’ya bir mucize olarak gelir. Yaratılı- şı ve yaşaması bir mucizedir. İşlenmemiş değerli bir taştır. Kendisini geliştirmesinin yanı sıra nasıl geliş- tirdiği ve her durumda nasıl davrandığı da önemlidir.
Eğer elindeki sihirli değnek olan zarafeti kullanmayı
bırakırsan bu mucize kaybolur ve değersiz bir taşa dönüşür. Bu kitabı okuyarak, önce kendi farkına varacaksın. Sen çok değerli bir taşsın ve eşin benzerin yok. Sen mucizesin; bu kitap -kadın & erkek- senin aydınlanman, kendi ışığını bulman ve kendini daha güzel işlemen için yazıldı.
Her Yerde Kan Var | Ayşe Kulin
Ayşe Kulin’den Osmanlı’nın son dönemine çok çarpıcı bir bakış: Her Yerde Kan Var!
Sultan Abdülaziz’in sır dolu ölümüyle sonuçlanan bir dönemi, saraydaki birçok önemli kahramanın gözünden oku-
yoruz bu romanda. Kulin’in bütün karakterlere kimi
zaman müthiş insani hassasiyetle, kimi zaman da edebiyatın bütün sınırlarıyla yaklaştığını görüyoruz.
Her Yerde Kan Var yakın tarihin aslında bugüne ne denli benzediğinin, tarihin sadece tekerrürden de- ğil, tefekkürden de ibaret olduğunun romanı. Dönüp o dönemi bütün canlılığı ve dürüstlüğüyle okumaya dair hakiki bir çağrı, bir vaat!
“Aksaray’dan kar geliyor | Ben sandım ki yar geliyor
| Çıktım baktım pencereye | Çerkez Hasan can veri-
yor” türküsünün hep bizimle olduğu, nefes nefese okuyacağı- mız bir bakış romanı Her Yerde Kan Var...
Halide Edib | İpek Çalışlar
Latife Hanım” kitabıyla yakın tarihimize farklı bir gözle bakma- mızı sağlayan İpek Çalışlar’dan çarpıcı bir Halide Edip gerçeği!..
İşgale karşı isyanın hatibi... 1915 Ermeni tehcirinde sesini yükseltmiş; idam cezasına yüz yıl önce karşı durmuş birkaç aykırı isimden biri... Mahatma Gan- dhi’nin, Bertrand Russell’ın ve Yahya Kemal’in yakın dostu... Ali Ayet ile Hasan Zeki’nin annesi... Yüzlerce makalenin, onlarca kitabın yazarı... Aşkın ve hürriyetin her gün yeniden kazanılması gerektiğine inanan, dün- ya çapında entelektüel bir kadın, Halide Edib...
İpek Çalışlar’ın, roman akıcılığında kaleme aldığı bu
kitap; sabırlı, ayrıntılı bir araştırmaya, tanıklıklara, bu-
güne kadar gün ışığına çıkmamış mektuplara, arşiv belgelerine dayanıyor. Çalışlar, edebiyat ve siyasetle geçmiş bir ömrün karanlıkta kalmış yanlarını da içeren çalışmasıyla, Halide Edib gerçeğini anlatıyor.
Grace meant actually a powerful, elegant Lady, a powerful and noble Gentleman. The word Lady and Gentleman specify the gender but meant respectful, and sound at the same time. This
is the one people were searching for... Regardless of the gender, it means the miracle that develops, teaches the rules of good manner, it means knowing how to behave, act, talk, drink, eat and speak.
Every man comes to Earth as a miracle. The creation and survival are the miracles. The human kind is a raw gemstone. In addition to improving itself, it is also important how s/he behaves.
If you stop using Grace, the magic wand in your hand,
this miracle disappears and the human kind becomes a worthless stone. By reading this book, you will first realize it. You’re a precious stone, and you are unique. You are a miracle; this book was written to enlighten you, to find your own light and to make yourself more beautiful.
Her Yerde Kan Var | Ayşe Kulin
A striking look at Ayşe Kulin from the last period of the Otto- man Empire: Her Yerde Kan Var (There is Blood Everywhere)
In this novel, we learn about a period that resulted in the suspi- cious death of Sultan Abdülaziz through the eyes of many important characters, who were in the palace. We observe that Kulin approaches all the characters with great human sensitivity and sometimes with all the limits of literature.
There is Blood Everywhere is a novel which describes how recent history actually resembles today and his- tory is not only about recurrence but contemplation. A genuine call and story about that period with all its vitality and honesty!
“Snow is coming from Aksaray | I thought that my lover is coming | I went up to the window | Circassian Hasan is about to die”. This song is always with us,
while we will be reading a breathless novel by Ayşe Kulin; There is Blood Everywhere...
Halide Edib | İpek Çalışlar
A striking fact of Halide Edip from İpek Çalışlar, which helps us to look at our recent history with a different book with “Latife Hanım!”
Orator of the rebellion against the occupation... She raised her voice in the 1915 Armenian deportations; one of the few contradictory names that opposed the death penalty a hundred years ago ... A close friend of Mahatma Gandhi, Bertrand Russell and Yahya Kemal ... Mother of Ali Ayet and Hasan Zeki... Author of hun- dreds of articles and dozens of books ... Halide Edib, a world-class intellectual woman, who believes that love and freedom must be regained every day...
This book, written by İpek Çalışlar in the fluency of a novel, is based on a patient, detailed research, tes- timonies, letters, archive documents that have not
been revealed until today. Çalışlar tells the truth about Halide Edib in her work, which includes the dark sides of a past in liter- ature and politics.
   75
   75   76   77   78   79