Page 6 - groupCBB-cataloog-2023
P. 6

SANDWICH- en ECOPANELEN | PANNEAUX SANDWICH ET ECO


    SDW TOITURE DAK 4 ECO


      Het SDW DAK 4 ECO sandwichpaneel heeft        Le panneau sandwich SDW TOITURE 4 ECO
      een trapeziumvormige stalen buitenplaat        est composé d’une tôle extérieure en acier
      en een aluminium cachering aan de bin-        avec profil trapézoïdal et un cache alumi-
      nenzijde. Dit product is hierdoor zeer ge-      nium en face intérieure. Ce produit est en
      schikt voor gebouwen waar een agressief        conséquence adapté pour les bâtiments
      binnenklimaat (bijvoorbeeld hoge concen-       avec un climat intérieur agressif (par exem-
      tratie ammoniak-dampen) heerst. Stan-         ple, en cas de fortes concentrations en va-
      daard wordt dit product geleverd met een       peurs d’ammoniaque). Dans sa version stan-
      PIR (Polyisocyanuraat) hardschuim kern-        dard, le produit est livré avec une âme de
      materiaal en is geschikt voor daken met     mousse PIR (polyisocyanurate). Il est adapté
      een dakhelling vanaf 4° of meer. OPMER-        à toutes toitures avec une pente
      KING: De aluminium stucco binnenzijde is       minimale de 4°. REMARQUE : l’aluminium
      een uitsluitend functionele afwerking. Voor      stucco en face intérieure est une finition
      een esthetisch aantrekkelijkere oplossing       purement fonctionnelle. Pour une solution
      adviseren wij de SDW DAK 4 uitvoering te       plus esthétique, nous recommandons le
      kiezen (pag.8).                    choix du panneau SDW TOITURE 4 (pag.8).


     DOORSNEDE | VUE EN COUPE                             1000
                250        250        250        250

                     65   185               20
              120°
          A                      33
            B                                       D   Dt
             C

     STANDAARDUITVOERINGEN | REVÊTEMENTS STANDARD                          dikte - épaisseur (mm)    afwerking/kleuren - finition/couleurs
      A Buitenplaat - Tôle extérieure       0,5 (optie 0,63)        polyester 25µ (optie 200µ)
      B Isolatie - Isolation             20 - 160           mousse de PIR schuim
      C Binnenzijde - Parement intérieur       0,08           aluminium stucco (RAL 9002)

                              pag. 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11