Page 11 - etmol 29
P. 11

‫מסט ‪nA‬ל■ם‬

                    ‫מא ת חיים רון‬

  ‫חיים רון )זינגר( הוא מראשוני הסיירים בפלמ״ח‪ .‬בשנת ‪ 1944‬ביצעה מחלקת‬
  ‫הסיירים שהוא עמד בראשה סידרה של סיורים בנגב‪ ,‬לפי הוראות דוד בן־גוריון‪,‬‬
  ‫והגיעה עד מכתש רמון‪ .‬המטרה היתה לאסוף חומר על האוכלוסיה‪ ,‬מקורות‬
  ‫המים‪ ,‬עיבוד הקרקע‪ ,‬הכוחות הבריטיים בשטח‪ ,‬ועוד‪ .‬הנגב היה אז ארץ לא‬
  ‫נודעת‪ .‬הגבול הדרומי של ההתיישבות היהודית היו באר־טוביה ונגבה‪ .‬מעבר‬
  ‫לבאר־שבע קיימים היו שלושה מצפים קטנים מאוד ‪ :‬רביבים‪ ,‬גבולות ובית־אשל‪.‬‬
  ‫הנגב היה אז‪ ,‬לפי החוק האנגלי‪ ,‬אסור בכניסת יהודים‪ .‬בשנת ‪ 1945‬ביצעה חוליה‬
  ‫מהמחלקה מסע נוסף‪ ,‬הפעם היתה המטרה אום־רשרש‪ ,‬היא אילת‪ .‬הצטרפו‬
  ‫אליהם מדריכי הנוער־העובד‪ .‬אחד מהם היה מזכיר התנועה שמעון פרס )אז פרסקי(‪.‬‬
  ‫משתתף אחר במסע היה ד״ר מנדלסון‪ ,‬כיום פרופסור לזואולוגיה באוניברסיטת‬

    ‫תל־אביב‪ .‬חיים רון‪ ,‬מפקד המסע‪ ,‬ניהל יומן‪ .‬אנו מפרסמים כאן קטעים מיומנו‪.‬‬

‫עסלוג׳־עוג׳ד‪ ,‬בלילה‪ ,‬כדי שלא נתגלה על־ידי משטרת רוכבי־‬   ‫יו ם ג׳‪2.1.45 ,‬‬
‫הגמלים‪ ,‬וחנינו מול מחצבה תורכית ישנד‪ ,‬למנוחה ולשינד‪.,‬‬
‫הקור היה גדול‪ .‬התכווצנו וחיכינו לאור היום‪ .‬הגמלים רבצו‬   ‫תחנתנו ר‪.‬ראשונד‪ ,‬ר‪,‬יא רביבים‪ .‬מבאן נרד דרומד‪ ,‬לעבר‬
                              ‫אום־רשרש‪ ,‬היא אילת‪ .‬המרחק הגדול מסחרר את הראש‪.‬‬
            ‫והעלו גירה‪ ,‬אדישים לכל הסובב אותם‪.‬‬ ‫דאגר‪ ,‬בלבנו‪ :‬שלא להיתקל ברוכבי־הגמלים ממשטרת ה­‬
                              ‫מדבר‪ .‬אז נוחזר ונעמוד למשפט על כניסה לשטח אסור‪.‬‬
‫יו ם ד׳‪3.1.45 ,‬‬                       ‫החפצים שלנו על גמלים וד‪,‬פעם חלק מאיתנו גם ירכב‬

‫עם בוקר התכוננו להמשיך במסע‪ ,‬אבל אי־אפשר‪ .‬מלווינו‬                                   ‫עליהם‪.‬‬
‫הבדואים הלכו לשעה קלה לקנות קעורה נוספת בשביל‬        ‫החוויה הראשונה היתה בבואנו לרביבים‪ .‬הסכר שד‪,‬קימו‬
                              ‫הצליח‪ ,‬ובריכת המים הגדולה היתר‪ ,‬מלאה על גדותיד‪ .,‬מי‬
  ‫הגמלים‪ .‬לבסוף חזרו ובפיד‪.‬ם תירוצים מתירוצים שונים‪.‬‬   ‫יאמין למראד‪ ,‬עיניו‪ :‬האמנם אפשר לאגור כל־כך הרבר‪,‬‬
‫המשכנו להתקדם במעלה צ׳קת אל עמרין )נחל הבשור‬
‫כיום(‪ .‬האדמר‪ ,‬חרושה וזרוער‪ ,,‬כנראה שד‪,‬שנד‪ ,‬תד‪,‬יד‪ .‬שנת‬                          ‫מי שטפונות בנגב ?‬
‫ברכה‪ .‬לפנות ערב הגענו למפל המרה‪ .‬המראה היד‪ ,‬אדיר‪.‬‬      ‫הובאו הגמלים ואנו החילונו להטעין עליהם את החפצים‪.‬‬
‫המים זרמו בתחתית הוואדי‪ .‬יוני סלע התרוממו בלהקה‬       ‫הגמלים הרגישו תיבף ומייד שזרים אנו והחלו מנענעים ב­‬
‫גדולה‪ .‬עמדנו מוקסמים למראה‪ .‬מרחוק נראה מבצר עבדה‪.‬‬      ‫ראשם ומחרחרים‪ .‬אבל למדנו להכיר את תכונותיהם והפכנו‬

           ‫הסתדרנו לשינת לילה‪ .‬הובערה מדורה‪.‬‬                    ‫להיות כנוד‪,‬גי גמלים מדורות‪.‬‬
                              ‫הכל מוכן ליציאה‪ .‬השיירה מונה ‪ 14‬איש ו־‪ 12‬גמלים‪.‬‬
‫יו ם ה״‪4.1.45 ,‬‬
                                ‫‪ 4‬בדואים מלווים אותנו ומדריכים אותנו בהלכות רכיבה‪.‬‬
‫עם השכמת הבוקר החילונו להתקדם לעבר עבדה‪ .‬הגמלים‬       ‫ערב‪ .‬הגמלים מתחממים ואנו נעים דרומה‪ .‬דרך זו ידועה‬
‫משרכים דרכם לאט‪ .‬קשה עליהם ההליכה בין ציבורי האבן‪.‬‬     ‫לנו היטב מסיורים שעשינו בשנה החולפת‪ .‬חצינו את כביש‬

‫‪11‬‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16