Page 9 - Buku Kumpulan Do'a
P. 9

6. Do’a Keselamatan Lahir Batin       39
         7. Do’a Lailatul Qadar           40
         8. Do’a Berlindung dari Kejelekan     40

         9. Do’a Teguh Pendirian          41


        Bagian Keempat
        Do’a-Do’a Pilihan
         1. Do’a Pembuka Rizqi dari Setiap

            Penjuru                46
         2. Do’a untuk Mendapatkan Rizqi

            yang Halal               47
         3. Do’a untuk Memudahkan
           Mata Pencaharian               48

         4. Do’a Menjenguk Orang Sakit        49
         5. Do’a Mohon Rahmat dan Ampunan 50


        Bagian Kelima

        Do’a Sehari-Hari
         1. Do'a Ketika Bangun Tidur        53

         2. Do'a Ketika Mimpi Baik         54
         3. Do'a Ketika Mimpi Buruk         54
         4. Do'a Sebelum Masuk WC          54
        õ���  I Do’a Sehari-hari
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14