Page 13 - Silver och tankehättan
P. 13

På utsidan
finns också känslorna som leder till glädje, humor,
men också smärta och sorg.


   11   12   13   14   15