Page 15 - Silver och tankehättan
P. 15

Under tankehättans innehåll
finns ett vitt, stilla utrymme, det rena tänkandet, som är utan krusiduller och utan fantasier.


   13   14   15   16   17