Page 17 - Silver och tankehättan
P. 17

Väsendet,
det är den du som människa egentligen är,
står i kontakt med
det vita utrymmet och som människa känner du impulser utifrån detta rena tänkandet.


   15   16   17   18   19