Page 19 - Silver och tankehättan
P. 19

En sådan impuls kan plötsligt som ett eggande budskap komma upp.
Det är en slags insikt som precis i rätt ögonblick bär med sig en lösning.


   17   18   19   20   21