Page 21 - Silver och tankehättan
P. 21

Om du då
lyssnar på impulsen som kommer inifrån enligt ditt eget VARA, då är du trogen dig själv.


   19   20   21   22   23