Page 23 - Silver och tankehättan
P. 23

Men om du lyssnar på impulsen enligt de normer och regler som är ålagda utifrån,
då är du trogen
den andra.


   21   22   23   24   25