Page 25 - Silver och tankehättan
P. 25

Du kan alltid välja
vad du gör med en impuls. Du kan ta upp en sådan impuls inifrån
och sätta igång med den eller så svarar du inte på den och lägger den åt sidan.


   23   24   25   26   27