Page 27 - Silver och tankehättan
P. 27

Men när du bryter igenom normskiktet
och tar upp impulserna,
får du bättre kontakt
med ditt väsentliga medvetande, ditt verkliga jag.


   25   26   27   28   29