Page 5 - Silver och tankehättan
P. 5

Varje människa
har en sådan tankehätta, en slags hatt
med den du har
ett eget synsätt på ditt liv och i den
finns hela din tankevärld.


   3   4   5   6   7