Page 7 - Silver och tankehättan
P. 7

I tankehättan finns inkapslat
innehållet av ditt tänkesätt,
som dessutom är kulturbunden.


   5   6   7   8   9