Page 9 - Silver och tankehättan
P. 9

Hättans insida
är normskiktet,
en samlingsplats för normer och regler som du har lärt dig i detta liv.


   7   8   9   10   11