Page 11 - Silver och väsendet
P. 11

En karaktär,
den blir formad av tankehättan och
det genetiska materialet.


   9   10   11   12   13