Page 9 - Silver och väsendet
P. 9

Och detta ego består av tre delar.
En mantel,
den du kan se som
den fysiska kroppen.


   7   8   9   10   11