Page 23 - Silver och väsendet
P. 23

Genom att öppna dig möter du lager i dig
till vilka det hör ett lärande och du behöver inte alls tänkandet för det.


   21   22   23   24   25