Page 25 - Silver och väsendet
P. 25

För om du
släpper tänkandet och ser igenom tankehättan, blir din syn
inåt och utåt
mycket större och rymligare.


   23   24   25   26   27