Page 29 - Silver och väsendet
P. 29

Detta att öppna sig
är en individuell process som du blir allt mer medveten om
och då utvecklar du en annan syn.


   27   28   29   30   31