Page 31 - Silver och väsendet
P. 31

Genom alla de här personliga erfarenheterna upptäcker du
livets essens
och då kommer källan av Vishet att uppenbara sig också för dig.


   28   29   30   31   32