Page 4 - E-modul Biologi Vertebrata
P. 4

PETA KONSEP
                             Vertebrata


                 Poikiloterm                    Homoiterm
        Amfibi       Reptil       Pisces       Mamalia        Aves
                              iv

                                                       iv
   1   2   3   4   5   6   7   8   9