Page 9 - E-Book Isna Nur Kholifah-2011021011
P. 9

c. Menghasilkan oksigen pada raksinya
             d. Mengikat karbon dioksida

           7. Lapisan kutikula pada daun terletak di …
             a. Atas epidermis

             b. Antara floem dan xylem

             c. Bawah jaringan bunga karang
             d. Bawah jaringan tiang

           8. Dikatakan daun sempurna apabila memiliki…
             a. Helaian daun, lamina, dam plapah daun

             b. Lamina,pelepah daun, dan folius

             c. Lamina, petioles, dan folius
             d. Tangkai daun, petiolus, dan lamina

           9. Sel-sel epidermis pada daun dapat mengalami perubahan bentuk menjadi…
             a. Stomata

             b. Rambut akar

             c. Kutikula
             d. Lentisel

           10. Bunga pada gambar di bawah termasuk jenis bunga…

             a. Jantan

             b. Betina

             c. Lengkap
             d. Tidak lengkap

                       STRUKTUR DAN FUNGSI TUMBUHAN KELAS VIII SMP/MTS    8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12