Page 115 - Countrysmart - Nr 5 - 2019
P. 115

CONTRYSMART • KONST
  talisering och sociala medier. Samt den ut- seendefixering som har gått över styr. Med sina bildmontage tolkar han situationer, lika sugges- tiva och absurda som realistiska och aktuella. Knivskarp satir genom konstnärligt skapande
– spot on. Allt utifrån viljan och drivkraften att påverka och förändra.
– Med bilderna i den serien vill jag förmedla sådant i samhället som jag tycker att vi både kan och bör förbättra. Lusten att berätta med bilder började hemma i Borlänge, där bildredi-
 COUNTRY
SMART
115
  ANDREAS VARRO   113   114   115   116   117