Page 117 - Countrysmart - Nr 5 - 2019
P. 117

CONTRYSMART • KONST gering var hans favorit-
ämne i grundskolan.
– Jag samlade informa- tion och underlag för att redigera bilder och blev allt mer fascinerad av möjligheten att kompo- nera.
Men han ville ha mer än det lektionerna gav, och intresset för visuella, grafiska uttryck spillde över på fritiden och blev den hobby som ledde vidare till att också börja jobba med och bakom kameran.
– Fotograferingen är en del av hantverket i mina bildmontager och i de berättelser jag vill skapa.
Sin första digitalkamera köpte han 2005, och att det skulle leda vidare till medaljer i alla valörer var inte målet. Som
han ser som en bonus, medans det är tävlan- det i sig som är utveck- lande för bildkonsten. Bland utmärkelserna ser han framgången i den globala fototäv- lingen International Photography Awards (IPA) som extra stor. Med all rätt, för till täv- lingen skickas in cirka 13 000 bidrag. Silvret vann han i kategorin Advertising-Self-Pro- motion med sin bild Perfect Lie, och han blev också prisbelönt med hedersomnämnan- de i kategorin Deeper Perspective och Adver- tising-Conceptual.
De senaste tre åren har namnet Andreas Varro dessutom förekommit på prislistorna i över tjugo nationella och internationella tävlingar i fotokonst, bland annat är han guldmedaljör i
   COUNTRY
SMART
117
     115   116   117   118   119