Page 12 - Countrysmart - Nr 5 - 2019
P. 12

CONTRYSMART • VÄLKOMMEN!
 Kusinen i Kanada fattar inte hur det är möjligt. Alltså att svenska magasin kan ha titlar på ett annat språk än svenska. Sådana tilltag är straffbara i Kanada där ing- et annat än engelska och franska är tillåtna tid- ningshuvuden. Så det så.
Innebär förstås att det skulle vara fritt fram att flytta Countrysmart till Kanada och göra ku- sinen sällskap, men å andra sidan: varför skulle vi? Den språkpolis som skulle komma på idén att hacka på vår titel kan ta sin pekpinne och gå nå- gon annanstans. Punkt.
Men om det nu skulle vara här i Sverige som i Kanada vore det svårt. Countrysmart är coun- trysmart och hur skulle det se ut i svensk tapp- ning? Landsbygdsklok låter sig inte höras och göras. Landsbygdslistig? Nej! Landsbygdsfiffig? Absolut inte! Landsbygdsslipad? Kommer inte på tal!
Återstår att konstatera att svenska språket sak- nar ord. I alla fall för vårt magasin och för det nutida livet utanför storstan som vi själva, liksom många med oss, föredrar att leva. Och vi tackar den engelska språket för lånet av och snyltandet på ordet smart. Enligt den säkra källan Institutet för språk och folkminnen kom det troligen till i slutet av 1800-talet och kunde, precis som i svenskan, också ha innebörden som ”elegant” för kläder, el- ler ungefär ”intelligens uttryckt genom kvickhet och humor”. Tack för det, institutet!
Vidare: ”Smart är förstås i mycket ett mark- nadsföringsord, eller plusord, som används av den som vill framhålla att en produkt eller idé är lite bättre och mer avancerad än något föregåen- de. Därför kunde man tro att smart skulle vara ett övergående modeord. Men nu tycks antalet nya uttryck med smart snarast tillta ytterligare.”
Med det sagt: Här kommer ett nytt nummer av Counrysmart. Med grekiska viner, ett nytt liv i Langeudoc och mästerfotografen Andreas Varros smarta tolkning av nutiden.
God läsning! KRISTINA FRÖLING Chefredaktör
     12
COUNTRY
SMART
  Sa k n a r ord!   10   11   12   13   14