Page 37 - Countrysmart - Nr 5 - 2019
P. 37

 Gå inte över ån efter vatten! Ta istället bron över Korinthkanalen till Peloponnesos och prova det vingårdarna i Nemea har att erbjuda. Bara 13 mil från Aten, och alltid nära till havet.
Hur många texter, berät- telser och historier börjar inte med ”redan de gamla grekerna”? Ingen vet, men den här är inget undantag. För att vinet kom i männ- iskans händer var guden Dionysos verk, och otaliga gånger har han blivit avbildad med en vinranka i den ena handen och en bägare i den andra. Och att vinguden hade torrt på fötterna visar arkeologiska fynd som bekräftar att det gjorts vin i Grekland åtminstone sedan
2000 före Kristus. Men den allmänna uppfatt- ningen är att det snarare handlar om ytterli- gare ett par tusen år tillbaka i tiden. Världens äldsta vinpress har i alla fall hittats på Kreta.
Men här och nu befinner vi oss i vindistrik- tet Nemea, och den rätta regionen för att son- dera terrängen med den nya tidens grekiska vinproduktion. Som nu är i stark utveckling och på tillväxt efter ungefär 600 år då krig och politik har fördärvat och satt stopp för nästan allt annat än de enkla, hemtrampade bordsvi- ner som serverades på karaff. Efter Greklands
CONTRYSMART • GREKLAND
    COUNTRY SMART
37
     35   36   37   38   39