Page 48 - Countrysmart - Nr 5 - 2019
P. 48

CONTRYSMART • GREKLAND rött, vitt och rosé av hög kvalitet. Våra
favoriter blev röda Cabarnet-Agior- gitiko, agiorgitiko & cabarnet savig- non och Monolithos White, muscat of Alexandria.
Från vin till vatten – det är aldrig långt till havet var man än befinner sig i Grekland. Max tio mil, om man ser det från fågelvägen. Från vingårdarna är det bara ett par mil till staden Korinth, där den historiska kanalen som samman- binder Korinthska viken med Saroniska
bukten är en speciell attraktion med sin intressanta historia.
Det hela började som ett alternativ till att segla runt Peloponnesos vilket an- sågs både besvärligt och farligt. För att underlätta frakten mellan de två hamn- städerna Kenchreai och Lechaion bygg- des därför en väg av sten som man drog båtarna på. Men redan under första år- hundradet e.Kr. började kejsar Nero att bygga kanalen med hjälp av slavar. Ef- ter att ha kommit längre än hälften av
bygget var Nero tvungen att återvända till Rom där han senare avrättades, och kanalbygget stoppades för att inte påbör- jas igen förrän under slutet av 1800-talet. Korinthkanalen invigdes för trafik 1893 och var då 1826 år försenad. Var sak har sin tid, som i staden Korinth.
Eller Kórinthos, som genom sitt strate- giska läge med två hamnar 75 kilometer väster om Aten har spelat en viktig roll sedan antiken. Idag en fantastisk kombi- nation med gammalt och nytt, från da-
     48
COUNTRY
SMART
Alkyon Hotel har 160 rum fördelade på flera byggna- der i vacker trädgård. Ett roligt och rutigt konstverk hälsar välkommen!
      46   47   48   49   50