Page 9 - Countrysmart - Nr 5 - 2019
P. 9

COUNTRY SMART
Magasinet för inredning, livsstil och trender
CHEFREDAKTÖR
KRISTINA FRÖLING
kristina.froling@countrysmart.se
–
ART DIRECTOR
LARS OTTOSON
lars.ottoson@countrysmart.se
–
FÖRSÄLJNING
KERSTIN KARLSSON
kerstin.karlsson@countrysmart.se
–
REDAKTION HUVUDKONTOR
Coachhouse AB Tomegatan 26, 273 34 Tomelilla www.countrysmart.se red@countrysmart.se
– PRENUMERATIONSÄRENDEN www.countrysmart.se
Foto: Lars Ottoson www.cocoonmeetings.com
Magasinet Countrysmart ges ut av Coachhouse AB Tidningen ansvarar ej för icke beställt material. Länka och citera oss gärna men kopiera oss inte. Countrysmart distribueras via Readly och Ztory
 VI LÄNKAR TILL KÄLLAN!
 I vårt magasin Countrysmart finns massor av smarta länkar. Det beror på att vi jobbar i tiden, och använder den teknik som i mo- dern tid är lika självklar som e-handel, streaming och skärmtid.
Vi länkar till bakgrundsfakta eller till mer information. Men oftast till försäljningsstället för de produkter vi valt att presentera för dig som läsare. Men urvalet på plocksidor, notiser och i reporta- ge baserar sig alltid på redaktionella värderingar. Det vi väljer att skriva om är valt för att vi tror, och hoppas, att det är intressant för dig som läsare. Precis som det är för oss själva.
Det här numret innehåller omkring 80 länkar. De är en service till dig som läsare, och ett sätt att ge mer information om det vi valt att visa eller skriva om. Länkarna är inte köpta annonsplatser, var och en representerar ett redaktionellt beslut om publicering. Vissa av dem är ”affiliaterlinks”, där det finns en överenskom- melse mellan länken och oss om ersättning i de fall då de leder till köp. Det kostar dig inget extra, men det bidrar till finansie- ringen av Magasinet Countrysmart. Tycker du om vårt magasin uppmanar vi dig därför så klart, att så ofta som möjligt, klicka på våra länkar och göra dina inköp den väggen.
I dagens medialandskap sker i stort sett alla resereportage i samverkan med någon partner, ofta en turistbyrå eller någon annan aktör som arbetar för att besöksmålet ska få medial uppmärksamhet. Vi är inget undantag, men också här gör vi redaktionella bedömningar om resmålet är attraktivt för dig som läsare.
Vi tror på öppenhet och transparens, och därför visar vi våra länkar var vi hittat vår information och vem vi samarbetar med om olika reportage. Men vi arbetar inte med det som många tid- ningar kallar nativeannonsering, det vill säga betald annonstext maskerad som redaktionella artiklar. All vår publicering bygger på redaktionella val där vi söker det smarta och det positiva. Vi letar kontinuerligt efter produkter och ämnen som på ett smart sätt kan bidra till kvalitet för våra läsare. Har du idéer och förslag är du alltid välkommen att höra av dig till oss på redaktionen.
red@countrysmart.se
            Omslagsbild:
 samt till prenumeranter.
  COUNTRY
SMART
9
5 - 2019
   OBS ! Låt stå !


   7   8   9   10   11