Page 130 - Countrysmart Nr 2-2021
P. 130

COUNTRYSMART • FÄRÖARNA
 Längst ut i det skandinaviska havsbandet ligger den exotis- ka ögruppen Färöarna med sina arton öar. Enligt sägen är befolkningen ättlingar till sjösjuka sjömän som inte mäktade med hela den långa resan till Island för länge sedan. Färöingarna själva hävdar att de, som de skickligaste navigatörerna, fann den bästa av de två destinationerna. En kärvänlig rivalitet mellan Island och Färöar- na finns än idag.
Det är precis så vackert som på foton med dramatiska bergsformationer oftast täckta av illgrönt gräs, men snötäckta någon enstaka gång. Ingenstans är det mer än fem kilome- ter till havet och inom ett par timmar nås den mest avlägsna bebyggelsen. Vägarna är många och väl underhållna. Över sunden finns broar och under havet går tunnlar. Trots känslan att vara oändligt långt ute i ingenstans väntar en ny vy, havet och nästa lilla bebyggelse alldeles runt hörnet.
”Här härskar fåren som är fler än männ- iskorna till antalet.”
Här härskar fåren som är fler än människor- na till antalet. Det är inte så mycket snö, och fåren kan därför beta överallt. En bestäm- melse säger att all jord måste brukas, även där det synbarligen inte går. Fåren hissas ned på sommarbete till de för människan helt otillgängliga bergsavsatserna, och till hösten hissas de upp igen. Och inte ramlar fåren utför stupen, de har bergsklättring i generna sedan urminnes tider.
Friskt vatten rinner i ymniga fåror över- allt, och platåerna har blivit exklusiva upp- levelser i liten skala för de mest äventyrliga besökarna.
All jordbruksnäring sker i mycket nära samklang med naturen. Som när en av de största bönderna en kall vinter förlorade ma- joriteten av sina lamm och de får han hade kvar inte kunde slaktas då de måste sättas i avel för återväxt. Den vintern var det både
  130
COUNTRY
SMART
  
   128   129   130   131   132