Page 143 - Countrysmart Nr 2-2021
P. 143

HUR HÄNGER SOFFAN IHOP MED DINA ANDRA FORMGIV- NINGAR? HAR DEN NÅGRA SPECIELLA RIKKE FROST-MAR- KÖRER?
Jag har upptäckt att jag har svårt att ska- pa något som är fyrkantigt. Jag skapar alltid något som är ganska rundat. Utan att det är avsiktligt. Jag tror att jag gjort ett skåp som var fyrkantigt, men allt an- nat har mjuka drag, på ett eller annat sätt. Det är inget jag planerar. Det hän- der i processen. Det är inte så att jag tän- ker: nu ska jag göra en rund möbel. Det bara händer. Det är uppenbarligen min stil. Det är något jag blivit medveten om ganska sent.
Jag försöker skapa väldigt välkom- nande möbler. Och det hänger ofta ihop med de rundade formerna – de bjuder in människor att sitta och vara i dem. Funktionellt och tillmötesgående är en bra beskrivning av det jag försöker åstad- komma.
VAD TÄNKER DU OM SOFFAN SOM NU PRODUCERAS PÅ CARL HANSEN & SON?
Jag är väldigt glad och stolt över den. Jag ser otroligt mycket fram emot att se sof- fan tillsammans med en så fin kollektion. Jag är verkligen glad över det. Carl Han-
sen & Son är duktiga på att producera möbler med hög kvalitet. Jag är otroligt stolt över att få ha min design bland så många andra framstående designers.
HUR VAR DET ATT DESIGNA SOFFAN PÅ TRE VECKOR OCH SOM EN DEL AV TV-PROGRAM- MET ”DANMARKS NÆSTE KLASSIKER”?
När jag var klar med soffan kunde jag inte fatta hur jag kunde designa den på tre veckor. Jag brukar inte jobba så, det var helt galet. Men det fanns en hel del duktiga personer omkring mig som hjälp- te mig och stöttade mig.
www.carlhansen.com www.rikkefrost.dk
COUNTRYSMART • DESIGN
       COUNTRY SMART
143
  


   141   142   143   144   145