Page 24 - Countrysmart Nr 2-2021
P. 24

COUNTRYSMART • TREND
 Trend ZERO - inte direkt tillbaka på ruta ett i svart och vitt. Men ändå en omstart, och i den bästa av världar har vi lärt oss något av pandemin. Nu handlar det om att tänka och handla hållbart, och det är dags att knyta ihop säcken och värna miljön. Blått sätter accenten.
www.ncscolour.com
  24
COUNTRY
SMART
  
   22   23   24   25   26