Page 25 - Countrysmart Nr 2-2021
P. 25

 Konsten har alltid funnits i mitt liv så länge jag kan minnas. Dramati­ ken i en målning, skulpturens linjer och spänningen hos det formade glaset fascinerar och väcker stän­ digt min nyfikenhet och lust att ta del av nya verk. Eller gamla. Och det kan lika gärna vara en världs­ berömd konstnär som en hittills okänd signatur.
Vad som avgör god kvalitet hos konsten är givetvis upp till betrak­ taren. Min rekommendation är där­ för att välja med hjärtat, men också se ett verk som en investering för framtiden. Ofta finns kombinatio­ nen där om man vet var man ska leta.
Som konstagent bidrar jag med mina kontakter bland konstnärer och gallerister, och med min djupa och breda kunskap och lång erfa­ renhet av konstvärlden har jag alla möjligheter att söka och hitta det objekt du söker. Och det är myck­ et möjligt att det finns hos mig på Private Gallery Sweden.
Rickard Löf
Telefon: +46 (0)76­2007480 rickard.lof@privategallerysweden.se www.privategallerysweden.se
 

   23   24   25   26   27