Page 48 - Countrysmart Nr 2-2021
P. 48

COUNTRYSMART • TRÄDGÅRD
 Mannen bakom Hidcote Manor Garden, Major Lawrence Water- bury Johnston, var ursprungligen amerikan och en ganska säregen person. Han läste som ung historia på Trinity College i Cambridge och gav sig sedan in i den militära banan. Han deltog i boer- kriget samt i första världskriget. När det var slut ägnade han i princip resten av sitt liv åt trädgården på Hidcote Manor.
Det var hans mor, Mrs Gertrude Winthrop, som köpte fastigheten på en auktion sommaren 1907. Den bestod då av ett antal byggnader samt cirka 150 hektar jordbruksmark.
När Lawrence kom till Hidcote fanns mest fält, några björkar och ett cederträ. När han lämnade trädgården, omfattade den cirka tio hektar - en fulländad plats med oändliga gångar, massor av rum och allt inrett till perfektion och i hans helt egna stil. Inspiration hade han hämtat från italienska och franska trädgårdar, från grannskapets cottage gardens och från vännernas trädgårdar. Av detta ska- pade han sitt paradis.
Arts and crafts
Lawrence var också, när han började skapa sin trädgård, inspirerad av Arts and crafts-rörelsen och han studerade trädgårdsböcker som The Art & Craft of Garden Making av Thomas H. Mawson.
Arts and crafts-rörelsen växte fram som en konstriktning och som en social rörelse i Storbritannien från 1880-talet. Rörelsen spred sig i början av 1900-talet utanför Storbritannien och fick en stor betydelse för Jugendstilens utveckling. Rörelsen var en reaktion på industria- lismens massproducerade produkter och förespråkade istället mer hantverksmäs- sigt framställda föremål med en person- lig stil. En av de främsta formgivarna var William Morris med sina typiska tyg- och tapetmönster. I Sverige företräd- des riktningen framför allt av arkitekten Ragnar Östberg.
   48
COUNTRY
SMART
  
   46   47   48   49   50