Page 50 - Countrysmart Nr 2-2021
P. 50

COUNTRYSMART • TRÄDGÅRD
  Trädgården
Lawrence tog sig an trädgården i
olika steg. Under perioden 1907 - 1914 koncentrerade han sig på att skapa rum i trädgården i anslutning till huset. Pe- rioden avslutades när första världskriget (the Great War) bröt ut och Lawrence kallades in. De här först anlagda de- larna i trädgården är också de som har den mesta Arts and Crafts-prägeln.
Den andra fasen i trädgården, den som gjordes efter kriget, blev mer klas- sisk med långa siktlinjer och med rabat- ter med ett mer arkitektoniskt uttryck. I början av 1920-talet var stora delar av trädgården i princip planerade. För Lawrence innebar den här tiden en ny utmaning, och han intresserade sig allt mer för att upptäcka nya och spännande växter genom att gå på växtjakt.
”De först anlagda delarna i trädgår- den är också de som har den mesta Arts and Crafts- prägeln.”
Växterna han hittade under sina resor planterade han i sina båda trädgårdar. Dessutom delade han med sig av sina rariteter till bland annat Kew Gardens och som tack fick spännande växter där- ifrån.
Åren under 1920- och 1930-talen var Hidcotes glansdagar. Dels skaffade han sig La Serre de la Madone, (Madonnans växthus) i närheten av Menton på den franska rivieran, dels intresserade han sig mer och mer för att upptäcka nya och spännande växter genom att gå på växtjakt runt om i världen.
  50
COUNTRY
SMART
     48   49   50   51   52